Már 250 ezer felhasználója van a Revolutnak Magyarországon

Már 250 ezer felhasználója van a Revolutnak Magyarországon

2019.11.22. | Ragnar Volarus

Budapesten találhatjuk meg a legtöbb ember tárcájában a Revolut kártyát, de Pécs, Debrecen és Miskolc is erős. Jövőre cél a félmillió felhasználó.

Tovább
Tőzsde: történelmi csúcson zárt a BUX

Tőzsde: történelmi csúcson zárt a BUX

Tovább
Idén is érdemes figyelni az SZJA kedvezményekre

Idén is érdemes figyelni az SZJA kedvezményekre

Tovább
2018.10.12.

Belatiny (Braun) Artur ősei a XVII. században Mainzból települtek Magyarországra. A nemességet Belatiny Artur apja, Jenő kapta meg 1903-ban. A családi likőrgyárat 1893-ban alapították, hozzájuk fűződik a Hubertus likőr megalkotása is. Az ifjú Artur budapesti kereskedelmi főiskolai tanulmányait követően Franciaországba, Németországba és Olaszországba ment tanulmányútra. 1900-ban Velencén készített pezsgője a Párizsi Világkiállításon aranyérmet nyert, később a földművelésügyi minisztérium alá tartozó Országos Központi Mintapince főbizományosaként tevékenykedett. A filoxéravész után komoly szerepet vállalt a velencei szőlőterületek újratelepítésében is.

1920-tól 1930-ig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, emellett – a korszak több nagy formátumú vállalkozójához hasonlatosan - a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank igazgatóságának, több jelentős bank- és iparvállalat igazgatóságának, valamint számos tőkés érdekeltség vezetőségének tagja. 1927 től – a kamarai elnöksége kapcsán - felsőházi tag. Közgazdasági szakíróként is tevékenykedett, cikkei a Magyar Kereskedők Lapjában, majd a Pester Lloyd-ban jelentek meg. A Trianon után gróf Apponyi Albert szerkesztésében kiadott Magyarország újjáépítésének kérdéséhez című kötetben is jelent meg cikke.

Egy 1929-es filmhíradó-felvételen Horthy Miklós kormányzó Hermann Miksa kereskedelemügyi miniszter és Belatiny Artur kamarai elnök kíséretében megtekinti a Budapesti Nemzetközi Vásárt:

A BKIK az idei Kamarai Napok keretében konferenciával és kiállítással emlékezik meg az 1850-ben alapított köztestület történelméről. A rendezvényre itt lehet regisztrálni.

(Fotó forrása: A magyar kamarai intézmény és a Budapesti Kamara története : 1850-1925 / Szávay Gyula. - Budapest : Pesti Ny., 1927. - p. 545.)

2018.10.11.

Amikor Lánczy Leó 1852-ben megszületett, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara már két éve fennállt. Így az ifjú hogy a korábbi elnökök által alapított intézményekben kezdhette pályafutását: tanult a Kereskedelmi Akadémián, majd az Angol-Magyar Bankhoz szegődött, ahol a könyvviteli osztály főnöke lett, mindössze húszesztendős korában. Az 1873-as válság elsöpörte a bank budapesti fiókját, és jelentősen átrendezte a pénzügyi piacot. Lánczy a Magyar Általános Földhitel Rt. vezérigazgatójaként tető alá hozza a fúziót a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankkal, melynek 1881-től 1921-ben bekövetkezett haláláig vezérigazgatója.

Bankvezérként progresszív gyakorlatot követett: a magyar bank- és hiteléletet függetlenítette Bécstől, külföldön kiadott magyar zálogleveleivel pedig nagy iparvállalatok mellett olyan beruházásokat finanszírozott, mint a budapesti villamos- és HÉV-vonalak építése, vagy épp a fővárosi telefonhálózat kialakítása. 1905-től főrendiházi tag. Az első világháború alatt a hadigazdálkodás egyik megszervezője, de kölcsöneinek köszönhetően épülhetett meg a Vígszínház is, amelyben igazgatósági tagságot kapott.

Érdemei elismeréseképp 1893-ban a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé választják, mely tisztséget 1920-ig tölti be. Hivatali elődjéhez, Fuchs Rudolfhoz hasonlóan ő is rendszeresen írt a Pester Lloyd-ba. Az ő vezetése alatt épült a Kamara Alkotmány utcai épülete, amelyben ma a Gazdasági Minisztérium működik. Lánczy Leó Benczúr utca és Bajza utca sarkán álló egykori palotája a kínai nagykövetség rezidenciájaként funkcionál.

A BKIK az idei Kamarai Napok keretében konferenciával és kiállítással emlékezik meg az 1850-ben alapított köztestület történelméről. A rendezvényre itt lehet regisztrálni.

(Fotó: Erdélyi Mór (fotográfus) - Sport und Salon, 23.11.1901, from the collections of Austrian National Library, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25044700)

2018.10.10.

Wahrmann Mór tekintélyes zsidó családból származott: nagyapja pesti főrabbi és az első pesti nyilvános zsidó iskola alapítója, apja elismert textilkereskedő volt. A bölcsészkaron tanuló ifjú előbb apja vállalkozásában dolgozott, majd saját pénzváltót is nyitott. Házassága révén is jelentős hozományhoz jutott, így a korszakra jellemző több sikerágazatban is befektetőként szerepelt: részt vett többek között a Pannónia Gőzmalom, az Első Magyar Gépgyár és az Angol-Magyar Bank alapításában. A Ganz és Társa cégben nem csupán befektető, de egy időben Mechwart András elnök pénzügyi tanácsadója, majd az igazgatóság elnöke is.

A kereskedelmi egyesületek közül alapítója a Kereskedelmi Akadémiának, elnöke a pesti Lloyd Társulatnak, 1891-től pedig a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarának. A pesti neológ hitközség elnöke, tagja vagy pártoló tagja az Írók és Művészek Társaságának, a Magyar Történelmi Társulatnak, az Országos Magyar Képzőművészeti Társulatnak és az Iparművészeti Társulatnak is.

1869-ben ő lett a magyar országgyűlés első izraelita vallású tagja, és ilyen minőségében a dualizmus bonyolult politikai viszonyai között a szabadelvűség jegyében a gazdasági pragmatizmus és a magyar nemzeti érdek szószólója, 1872-ben pedig Buda, Pest és Óbuda egyesítésének egyik indítványozója. Jellegzetes karakterével a Borsszem Jankó című vicclap állandó szereplője, és ez is növeli népszerűségét. 1882-ben a sajtó és a közvélemény által nagy izgalommal követett, kissé komikus párbajt vívott az antiszemita Istóczy Győzővel: mivel Wahrmann kevéssé sportos és meglehetősen rövidlátó, ellenfele viszont erősen másnapos volt, így a lövésváltás találat és vérontás nélkül záródott.

Wahrmann Mór 1892-es temetésén 40.000 ember vett részt a Salgótarjáni úti temetőbe tartó menetben. A XIII. kerületi Victor Hugo utca sokáig az ő nevét viselte, mára be kell érnie egy szerényebb közzel.

A BKIK az idei Kamarai Napok keretében konferenciával és kiállítással emlékezik meg az 1850-ben alapított köztestület történelméről. A rendezvényre itt lehet regisztrálni.

(A politikus képe Marastoni József műve)

2018.10.09.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara harmadik elnöke a gyógyszerészet és a gyarmatáru-kereskedelem mellett a pesti tőzsde megalapításánál is bábáskodott.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XIX. századi elnökei mindannyian az ipar és a kereskedelem számos területén magukat kipróbáló, sikeres vállalkozók voltak. Nincs ez másként a testület harmadik vezetője, Kochmeister Frigyes esetében sem. A soproni fiatalember apja patikájában és a bécsi egyetemen tanulta ki a gyógyszerészetet, de emellett közgazdaságtant is hallgatott, majd Nyugat-Európát bejárva gyűjtött további tapasztalatokat.

1842-ben Pesten gyógyszer-nagykereskedést („drogistaüzletet”) nyitott, majd saját gyógyszerészeti laboratóriumot is létesített. Vállalkozása közel egy évszázadon át az ország gyógyszerellátását meghatározó három cég egyike volt. Emellett foglalkozott gyarmatáru-kereskedelemmel, és ő is ott volt a pesti gabonatársaság és a Magyar Általános Hitelbank megalapításánál is. Két rekord is fűződik a nevéhez: ő volt a Budapesti Áru- és Értéktőzsde és a BKIK leghosszabban regnáló elnöke is, a tőzsde esetében ráadásul az első, aki ezt a tisztséget betöltötte.

Életművéért magyar és osztrák bárói címet kapott, a főrendi ház tagja volt. Sírja az Új köztemetőben, svájci romantikus stílusú, facsipkékkel díszített, Feszl Frigyes tervezte egykori villája – újraépített formában - a Budakeszi út 71. szám alatt látható, de az ő emlékét őrzi a tőzsde alapításának 150. évfordulóján létrehozott, és azóta minden évben kiadott Kochmeister-díj is.

A BKIK az idei Kamarai Napok keretében konferenciával és kiállítással emlékezik meg az 1850-ben alapított köztestület történelméről. A rendezvényre itt lehet regisztrálni.

(Kép: Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum CC BY-NC-SA)

2018.10.09.

Vállalkozóként olykor elkerülhetetlen, hogy jogvitába bonyolódjunk más cégekkel vagy az ügyfeleinkkel. Ugyanakkor nem mindegy, hogy ezeket mennyi idő alatt és milyen költséggel tudjuk feloldani. A bírósági út helyett érdemes megfontolni a kereskedelmi és iparkamarák nyújtotta lehetőségeket is.

Cégek közötti vitás ügyekben – az új Polgári Perrendtartás értelmében - nincs is más választásunk, mint a keresetlevél benyújtása előtt megkísérelni a jogvita peren kívüli rendezését. Ebben segíthet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya. A mediációs folyamat, amely a felek által kölcsönösen elfogadható megállapodás elérésére irányul, legfeljebb 4 hónapot vehet igénybe, költségei pedig általában a pereskedés költségének egyharmadára rúgnak. Ha a mediációs eljárás sikertelen lenne, a peres eljárás során a felek illetékkedvezményben részesülnek.

Ha a mediáció nem érte el a célját, és a cégek közötti szerződés erről rendelkezik, a bírósági utat kiválthatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság eljárása is. Ez a megoldás általában olcsóbb, mint a bírósági út (díjkalkulátor itt található), ha pedig a felek kikötik, hogy gyorsított eljárásban is tárgyalható az ügy, akkor a kijelölt egyesbíró a benyújtott iratok alapján 3 hónapon belül meg is hozza az ítéletet – ami ellen természetesen az alperes kifogással élhet.

A fogyasztói panaszok esetében pedig a BKIK mellett működő Budapesti Békéltető Testület szolgálhat hatékony fórumként. A testület a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján működik, a panaszos fogyasztó indítványára. Az eljáró tanácsban ülő független, pártatlan és felkészült szakértők átlagosan 40-60 nap alatt elbírálják az ügyeket. Ez jóval gyorsabb, mint a bírósági út, az eljárás ráadásul díjmentes. A határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó fogyasztói jogviták elbírálására Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

2018.10.05.

A modern gazdaságot elsősorban a fejlesztések mozgatják, ebből születik a versenyelőny és a valódi hozzáadott érték. A kisvállalatok számára azonban komoly kihívást jelenthet az innováció, mind tőke, mind szervezeti tudás oldaláról. A KSH adatai szerint 2014-ben az 50 fő alatti vállalkozások mindössze 15 százaléka végzett termék- és/vagy eljárásinnovációs tevékenységet, szervezeti és/vagy marketinginnovációban pedig még alacsonyabb az arány.

Az induló, vagy a fejlesztési tevékenység felé most nyitó – és rendezett kamarai regisztrációval bíró - cégek számára ajánlható a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. közös szolgáltatása, az alapszintű innovációs tanácsadás. Ennek keretében a tervezett projekt újszerűségét, megvalósíthatóságát mérik fel a szakemberek, segítenek az üzleti terv elkészítésében és az esetleges partnerkeresésben is. A tanácsadást előzetes bejelentkezés alapján minden hónap második és negyedik keddjén 10-12 óra között lehet igénybe venni.

A szükséges tőke előteremtése érdekében pedig a BKIK a kamarai törvény előírásai alapján gazdasági és hitelhez jutási tanácsadással is a vállalkozások rendelkezésére áll, így a kisvállalkozások tapasztalt szakemberek segítségével vághatnak bele az innovációba. A tanácsadás ráadásul ingyenes.

2018.10.03.

Magyar javaslattal csökkenthetik a jövőre az unió tagállamaiban Magyarországhoz hasonlóan a kisvállalkozások adóterheit. Az uniós tagállamok pénzügyminiszterei kedden döntöttek arról, hogy támogatják a magyar kormány azon kérését, amely a kisvállalkozásoknak jelentős adócsökkentést és egyszerűsítést biztosíthat - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter.

A javaslat alapján akár már jövőre négymillió forinttal 12 millió forintra emelkedhet az általános forgalmi adót érintő mentesség felső összeghatára a legkisebb vállalkozásoknál.

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint több mint 600 ezer adózónak jelenthet könnyebbséget, ha az alanyi áfamentesség jelenlegi nyolcmillió forintos felső határa tizenkétmillió forintra nő. Az összeg megegyezik a kisadózó vállalkozások, az a KATA bevételi határával, hiszen a kedvezményes adózás határa ott is évi tizenkétmillió forint. 

A kormány már 2017-től a legkisebb vállalkozások versenyképességének ösztönzése érdekében az addigi duplájára emelte a KATA bevételi értékhatárát, így most már azok a vállalkozások is választhatják ezt az adómódszert, amelyek havonta egymillió forint bevételre tesznek szert.

Varga Mihány szerint a bevételi értékhatár emelése a katát választó kisvállalkozások - az eddig is minimálisnak tekinthető - adóadminisztrációját tovább csökkenti. 

Számítások szerint a 12 millió forintos alanyi áfamentesség ugyanis a gyakorlatban azt jelenti, hogy az érintetteknek nem kell áfabevallást kitölteniük, vagyis egy évben egy alkalommal, 10-15 perc alatt letudhatják a hatósággal szembeni elszámolási kötelezettségüket. A pénzügyminiszter szerint uniószerte is példaértékű lehet a magyarországi kisvállalkozók ügyfélbarát és egyszerűsített adózása.

A kormány célja az, hogy egységes és a lehető legnagyobb megtakarítással járó adózást biztosítson a legkisebb vállalkozásoknak, mindez összecseng a legnagyobb ügyfélkörrel bíró adótanácsadó cégek, illetve szervezetek javaslatával is, amelyet a szeptemberi Adó-Tanácskozáson fogalmaztak meg a szakemberek.

Forrás: MTI 

2018.10.02.

Egy hazai mikrovállalkozás átlagosan 2-3 főt foglalkoztat, és éves szinten 16 millió forint körüli bevételre tesz szert. Ez elég szűk mozgástér: nagyon nem mindegy, hogy anyagi és emberi erőforrásaikat milyen hatékonyan aknázzák ki. (A kis- és középvállalkozások átlaga 38 millió forint, még emellett is érdemes megfontolni minden kiadást.)

Még kevesen tudják, hogy a kamarai törvény értelmében a rendezett kamarai regisztrációval bíró tagok számára a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ingyenes tanácsadást biztosít néhány kiemelt fontossággal bíró területen, ami a vállalkozás életére jelentős hatást gyakorolhat.

Így például gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben is a BKIK szakértőihez lehet fordulni. A tanácsadást évtizedes tapasztalattal rendelkező adó- és számviteli tanácsadók, belső ellenőrök, pályázati tanácsadók nyújtják. A szolgáltatás előzetes időpont-egyeztetéssel vehető igénybe, amit a tanacsadas@bkik.hu email-címen, vagy az Információs és Tanácsadó Iroda (1) 488 2067 telefonszámán lehet megtenni.

2018.07.21.

2018. július elsejétől éles üzemben fogadja a vállalkozások számláinak adatait az Online Számla rendszer. A korábbi adatszolgáltatástól eltérően a legalább 100 ezer forint áfatartalmú számlák adatainak kell beérkezniük a NAV-hoz. A kötelező adatszolgáltatás előfeltétele a regisztráció.

Na jó, de mi van azokkal, akik számlatömböt használnak és kézzel töltik ki a nyomtatványokat? Velük is megesik, hogy olyan számlát állítanak ki, amelynek az áfatartalma legalább 100 ezer forint.

Nekik 5 napjuk van arra, hogy teljesítsék az adatszolgáltatást. Mégpedig úgy, hogy a számla adatait a webes felületen rögzíti a vállalkozó, vagy a cég szakembere. Ha nagyon nagy összegű számláról van szó, amelynek az áfatartalma eléri az 500 ezer forintot, akkor az adatszolgáltatást a kiállítást követő napon meg kell tenni. Ez a folyamat sem túl bonyolult, hiszen csak néhány egyszerű adatot kell megadni és már meg is vagyunk. Arra is van lehetőség, hogy a számlatömbről számlázó programra váltson a cég. Kis vállalkozásoknak egyébként a NAV igyenesen használható programot fejlesztett, az Online Számlázót. Ez egy egyszerű és költségkímélő megoldás, ami korszerűbbé teszi a számlázást és minimalizálja az adatszolgáltatással kapcsolatos teendőket.

További információk a NAV Online Számla aloldalán: https://onlineszamla.nav.gov.hu.

2018.07.07.

Bevallom, rémesen ideges tudok lenni, ha egy regisztráció nem sikerül elsőre, amikor valami miatt visszadob a rendszer az elejére és még a jelszót is újra be kell írni.

Végre azonban itt egy jó tapasztalat! A számlaadatok beküldéséhez regisztrálni kell a NAV Online Számla rendszerében, ezért a NAV honlapjának információi alapján elindítottam a dolgot. Érdekes, semmi gond nem volt, elsőre sikerült, pedig több adatot is meg kellett adni. Az egésznek az alapja az, hogy legyen az embernek ügyfélkapuja. Annak kell egyébként ezt a regisztrációt elvégeznie, aki a céget a NAV előtt képviselheti. Ez lehet egy állandó meghatalmazott is.

Mivel nem volt nehéz megbarátkozni a rendszerrel, megfontolom, hogy áttérjek-e a számlázó programra. Nem nagy a cég, eddig számlatömböt használtunk, de az adatküldés sokkal flottabb, ha van ilyen program. Ráadásul a NAV Online Számlázója ingyenes és egyszerű, mintha nekem találták volna ki!

Egyszerű, mint az egyszeregy.

 

Ezeket a cikkeket olvastad már?