2018.10.09.

Vállalkozóként olykor elkerülhetetlen, hogy jogvitába bonyolódjunk más cégekkel vagy az ügyfeleinkkel. Ugyanakkor nem mindegy, hogy ezeket mennyi idő alatt és milyen költséggel tudjuk feloldani. A bírósági út helyett érdemes megfontolni a kereskedelmi és iparkamarák nyújtotta lehetőségeket is.

Cégek közötti vitás ügyekben – az új Polgári Perrendtartás értelmében - nincs is más választásunk, mint a keresetlevél benyújtása előtt megkísérelni a jogvita peren kívüli rendezését. Ebben segíthet a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya. A mediációs folyamat, amely a felek által kölcsönösen elfogadható megállapodás elérésére irányul, legfeljebb 4 hónapot vehet igénybe, költségei pedig általában a pereskedés költségének egyharmadára rúgnak. Ha a mediációs eljárás sikertelen lenne, a peres eljárás során a felek illetékkedvezményben részesülnek.

Ha a mediáció nem érte el a célját, és a cégek közötti szerződés erről rendelkezik, a bírósági utat kiválthatja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság eljárása is. Ez a megoldás általában olcsóbb, mint a bírósági út (díjkalkulátor itt található), ha pedig a felek kikötik, hogy gyorsított eljárásban is tárgyalható az ügy, akkor a kijelölt egyesbíró a benyújtott iratok alapján 3 hónapon belül meg is hozza az ítéletet – ami ellen természetesen az alperes kifogással élhet.

A fogyasztói panaszok esetében pedig a BKIK mellett működő Budapesti Békéltető Testület szolgálhat hatékony fórumként. A testület a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései alapján működik, a panaszos fogyasztó indítványára. Az eljáró tanácsban ülő független, pártatlan és felkészült szakértők átlagosan 40-60 nap alatt elbírálják az ügyeket. Ez jóval gyorsabb, mint a bírósági út, az eljárás ráadásul díjmentes. A határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből fakadó fogyasztói jogviták elbírálására Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos hatáskörrel rendelkezik.

Ezeket a cikkeket olvastad már?